3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

ባህሊን  ልምዲታትን ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ፥ ብዛዕባ ሽወደናዊ ባህልን ልምድታትን ክንርኢ ኢና። እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ድማ ነቕርብ፡ ፍጹም ሽወደናዊ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድዩ/መለለይኡ፧ ብዛዕባ… Continue Reading 3. ኣስተምህሮ ባህልን ልምዲታትን

Read more

9. ግብሪን ማሕበራዊ-ሕብሓበን

ግብሪ/ትውጊትን ማሕበራዊ ውሕስነትን/ብልጽግናን እንቋዕ ናብ ኣስተምህሮ 9 ብደሓን መጻእኩም ፦ ብዛዕባ ስርዓተ-ግብሪ (ቀረጽ/ተጎ) ሽወደን ኪንዘራረብ ኢና። ኣብ ሃገረ-ሽወደን እንኸፍሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ግብሪታት (ተጎታት) ዝኣተወ ግብሪ… Continue Reading 9. ግብሪን ማሕበራዊ-ሕብሓበን

Read more

10. ትምህርቲ ንዓበይቲን ናይ ናጻ ግዜን

ትምህርቲ ንዓበይቲን ከምኡ`ውን ናጻ ግዜን ኣብ ኣርእስቲ 10 እንዘራረበሉ ዛዕባ፦ ትምህርቲ ንዓበይቲ ንጥፈታት ናይ ናጻ ግዜ ንዓኹም ብዘገድሱ ንጀምር ፦ ትምህርቲ ኪትመሃሩ ትደልዩ`ዶ፧ ወይ ድማ… Continue Reading 10. ትምህርቲ ንዓበይቲን ናይ ናጻ ግዜን

Read more

11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

ሓፈሻዊ ማዕርነትን ፡ ጾታዊ ማዕርነትን ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ማዕርነት ኮይኑ ፣ ዝያዳ ኣተኩሮ ኣብ ጾታዊ ማዕርነት መንጎ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ይምልከት። ውልቀ-ሰባዊ መሰላት ሓፈሻዊ… Continue Reading 11. ማዕርነትን ፡ ማዕርነት ጾታን።

Read more

18. ክንክን ጥዕናን ፡ ክንክን ስኒን

ኣብያተ-ሕክምና ከምኡ`ውን ሕክምና ስኒ ኣብ ትምህርቲ 18 ብዛዕባ ጥዕናን-ክንክን ሕማምን ከምኡውን ሕክምና ስኒን ኣብ ሽወደን ቅርብ ኢልና ክንርኢ ኢና። ብኸመይ ይሰርሕ፧ ክንደይ ዝተፋላለዩ ዓይነታት ክንክን… Continue Reading 18. ክንክን ጥዕናን ፡ ክንክን ስኒን

Read more

20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

ክትትልን ገምጋምን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣስተምህሮ`ዚ ኣቐዲሙ ንዝነበረና ኣስተምህሮታት ተመሊስና ኪንርእዮ ኢና ፣ ከምኡ ድማ ነዚ ኮርስ ኪንግምግሞ ኢና። እንታይ ተማሂርካ/ኪ፧ ሓደ ኣሃዛዊ መሕትት-ገምጋም ኪትመልእ… Continue Reading 20. ኣስተምህሮ ክለሳን ገምጋምን

Read more
Innan jag började här så visste jag inte var jag skulle vända mig för att få kunskap om det svenska samhället.
Vi har pratat om poltik och demokrati. Om hur personerna i riksdagen representerar oss och att vi är viktiga som väljare.
Det är jätteviktigt att veta mer om relationen mellan en man och sin fru och barn. Men också med sina grannar!
Vi har varit på studiebesök på Sveriges Television. Det var intressant att prata om nyheter, och se hur dom jobbar.

Vår Facebook-sida

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Följ oss på Instagram!